sv.onlinewebcreations.com

Medborgarna utnyttjar inte de rättigheter de har för inspektion och korrigering av personuppgifter. Detta samtidigt som tillräckligt med personuppgifter lagras och används online.

Den nederländska dataskyddsmyndigheten (Cbp) har fokuserat på övervakning och verkställighet de senaste åren. Förklaring om personuppgiftslagen utelämnades. Det finns liten offentlig medvetenhet om lagen.

Få förfaranden har väckts vid domstolen om rätten att få tillgång till eller korrigera personuppgifter. Detta framgår av en forskningsrapport om effekten av den nederländska personuppgiftslagen i praktiken att minister Hirsch Justitiekansliet skickade till representanthuset idag, även för Ter Horst inrikesminister och riksdagsminister.

De Volkskrant ifrågasatte tidigare hur Advance samlar in personuppgifter. Som svar på denna artikel har den nederländska DPA visat att den kommer att genomföra en undersökning av det elektroniska medieföretagets arbetsmetod.

Företag som behandlar personuppgifter, till exempel i direktreklam eller i marknadsföring på nätet, måste informera sina kunder om införandet av sådan data i datafiler.

Forskningen visar att endast en av tre organisationer någonsin har begärt tillgång. Begäran om korrigering och tillskott är något vanligare: i en av fem regelbundna, ibland ibland, i en av fem aldrig.

Lagarna i detta område följer inte alltid gränsen. Sony var tvungen att betala $ 1 miljon sent i fjol eftersom det samlade in och använde personuppgifter från minderåriga utan föräldrars medgivande.

Top