sv.onlinewebcreations.com

Organisationerna kan således bättre analysera resultat och göra snabbare och smartare beslut. Lösningen består av tre moduler och erbjuder bland annat instrumentpaneler, scorecards, budgeterings- och förkastningsmöjligheter. Allt detta till minimal kostnad, mindre eller ingen ansträngning från IT-personal och utan att avbryta affärsprocesserna. Den färdiga lösningen är färdig att användas nästan omedelbart, modulärt tillämplig och kan därför växa med organisationen.

IBM Cognos Express är byggt på en öppen plattform. Portföljen innehåller tre produkter som kan köpas som paket eller separat:

IBM Cognos Express Reporter ger företagsanvändare säker åtkomst till alla typer av data (relations, OLAP, skrivbord) för att skapa detaljerade ekonomiska, operativa och transaktionsbaserade produktionsrapporter och ad hoc-frågor.

IBM Cognos Express Advisor erbjuder smarta analysalternativ och "what-if" scenario planering för kort och långsiktiga resultatprognoser. De viktigaste resultaten kan sedan delas med andra intressenter via interaktiva instrumentpaneler.

IBM Cognos Express Xcelerator hjälper cheferna att ge sina kalkylblad en underliggande analysminne för in-memory för multidimensionell analys i realtid, planering, budgettering och prognos baserat på Microsoft Excel.

Goossen de Bruin, direktör Solipsis: "IBM har beslutat att sälja IBM Cognos Express uteslutande via partnerkanalen och inte via direktförsäljningskanalen. Vi är särskilt stolta över att ha valts som ValueNet-partner för att sälja denna produkt i Nederländerna. Det är en mycket prisvärd BI-lösning med lågt tröskelvärde och snabb ROI. "

Om Solipsis
Sedan 1990 har Solipsis varit verksam inom IKT med ett omfattande paket av tjänster och produkter. Solipsis är specialiserat på att hantera datorer och nätverk, utveckla och underhålla programvara för affärs- och förvaltningsinformationssystem samt utveckla och upprätthålla lösningar för digital hantering, distribution, utskrift, presentation och arkivering av dokument. Tjänsterna är inrymda i de fyra affärsenheterna Performance Management, System and Network Management, Systemutveckling och underhåll och Enterprise Document Management. Solipsis arbetar för närvarande för cirka 600 (inter) nationella kunder. Företagets stabila position i den föränderliga IKT-världen understryker att människor på Solipsis vet vad de pratar om och gör vad de lovar. Önskningar översätts till lämpliga lösningar, med kostnader, fördelar och effektivitet övervakas noggrant. Solipsis ingår i Solipsis-gruppen, som inkluderar Holland House och IntraData. För mer information, se http://www.solipsis.nl, http://www.hollandhouse.com och http://www.intradata.nl.

Anmälan till redaktörer:
För redaktionell information, kontakta Influx PR, Gerline van Wijnen, telefon: 055 3663034 eller e-post: [email protected]

Top