sv.onlinewebcreations.com

Att Google Home och Amazon Alexa i hushållen är framtidsmedia, verkar tydligt. Men vilken roll spelar de i vården? Det är ett av teman för den kommande e-hälsokonventionen.

Amerikanska undersökningar visar att talassistenter är användbara på sjukvården på många sätt. Det skiljer sig från att diktera meddelanden på datorn och ber Siri att leta upp något för dig online. Röstassistenter används nu främst eftersom de sparar tid och användare kan arbeta handsfree och därför sterila.

Doktor Frederik Brabant of Nuance, specialist inom talteknik, talar därför den 15 november på e-hälsokonventionen om talassistenter och artificiell intelligens i vården. Han visar hur dessa tekniker ändrar vården för både vårdpersonal och patient.

Andra teman den dagen är: allvarliga spel inom vården, medskapande vid OLVG i Amsterdam, kombinationen av data och toppsporter och framväxten av ett nytt yrke. Två högtalare argumenterar för behovet av chefsmedicinska informationstjänstemän hos hälsovårdsmyndigheterna. Detta är nödvändigt, med tanke på den snabba ökningen av specialprogramvara och ny maskinvara.

*) e-hälsokonventionen organiseras av Emerce och Skipr och äger rum i år torsdagen den 15 november på Pakhuis De Zwijger i Amsterdam.

Top