sv.onlinewebcreations.com

Amsterdam stad börjar ett online-tillvägagångssätt för radikalisering och polarisering. Sociala media och alla andra onlinemöjligheter spelar en ökande roll i polarisering, sociala spänningar och radikaliseringsprocesser. Med ett antal aktiviteter söker vi möjligheter under det kommande året för att bättre reagera på detta som en regering.

Verksamheten stämmer överens med målen med den nuvarande radikaliserings- och polariseringsmetoden och hjälper till att skydda utsatta individer och grupper, öka (online) motståndskraft och stimulera anslutning och dialog.

Bred tillvägagångssätt

Under de senaste 12 åren har Amsterdam utvecklat en bred strategi för radikalisering och polarisering samt terrorism, i syfte att skydda vårt öppna och fria samhälle mot en attack och motstå rädsla och splittring. Detta tillvägagångssätt består av både "mjuka" och "hårda" åtgärder, och är en kombination av många års erfarenhet och kontinuerlig anpassning till nya utvecklingar. För en översikt över åtgärderna, läs rådgivningsbrevet om radikalisering och tillvägagångssätt för terror (PDF, 492 kB).

Aktiviteter Online-strategi

Kommunen påbörjar ett antal projekt i år som är en online-översättning av det nuvarande tillvägagångssättet. Till exempel utvecklas en medvetenhetsutbildning för proffs för att identifiera online radikalisering och erbjuda möjliga handlingsperspektiv. Online ambassadörer är också utbildade för att identifiera oönskade online meddelanden och deras effekt i tid. På våren kommer en särskild app för professionella och nyckeltal att lanseras för att ansluta befintliga nätverk och utbyta kunskaper. Denna plattform 020 app kommer också att vara en digital portal för Meld-en Adviespunt radicalisering. Vi vill också utveckla en online instrumentbräda för att filtrera och övervaka den enorma informationen om sociala medier.

Se fullständig online-tillvägagångssätt radikalisering och polarisering (PDF, 450 kB).

Ambition och blygsamhet

I detta relativt okända område måste kommunen vara både ambitiös och blygsam. Handlingsplanen är början på utforskningen av vad vi kan och vill betyda online som en kommun: vi kan inte stanna kvar på detta område. Samtidigt får vi inte bortse från begränsningarna hos den (lokala) regeringen. Kommunen har till exempel ingen roll i onlineundersökning eller intelligens och möjligheterna är inte oändliga. I första hand letade vi även efter konkreta projekt som kan översättas från det nuvarande tillvägagångssättet och passa in i de nätverk och aktiviteter som har byggts upp de senaste åren.

samarbete

Online-tillvägagångssättet har utvecklats i samarbete med partners som polisen och NCTV. Möten med Amsterdam vloggers och sociala medier plattformar, och en hackathon resulterade också i handlingsplanen.

Mer förebyggande aktiviteter

I ett brev till kommunfullmäktige, utöver handlingsplanen online, nämner kommissionen också ett antal andra utvecklingar inom radikaliseringsmetoden, som de experiment som utvecklats tillsammans med kreativa organ. Årsrapporten för 2016 med all förebyggande verksamhet har också antagits. Brevet till högskolan och övriga dokument finns på www.amsterdam.nl/radicalisering.

Top