sv.onlinewebcreations.com

Arbeta i affären för B2B marknadsförare. Marknadsautomation är långt ifrån fullt utnyttjad av amerikanska B2B-marknadsförare. Mindre än 25 procent av dem har för närvarande en utlösad mailkampanj. Besökare på webbplatsen och registranter eller ledare får därför ett mail för sent vilket ofta är irrelevant. Ett missat tillfälle.

Detta framgår av forskning från Spear Marketing Group bland mer än 100 amerikanska B2B marknadsförare. Marknadsföring automation erbjuder marknadsförare möjlighet att länka postkampanjer till viktig information från CRM-databasen. Och resultaten kan därför baseras på mer än bara öppnar och klickar. Avkastningen blir synlig. Men då måste informationen användas.

Enligt forskning från Regalix investerar 79 procent av B2B-marknadsförare i marknadsautomatisering. Medan endast 31 procent av dem säger att deras marknadsföringsinsatser är mycket effektiva.

Flaskhalsar är fortfarande oklara

77, 3 procent av B2B-marknadsförare i undersökningsåtgärden och rapportera "rörledningens bidrag", eller möjligheterna som följer av specifika program eller kampanjer. En bra sak. Men då säger bara lite mer än hälften (58, 6 procent) av dem att de mäter intäkten per specifik kampanj. En liten 43 procent mäter hastighet och volym med vilka ledare går igenom försäljningscykeln. Och bara 50 procent har ett varningssystem för att göra ledare omedelbart klart att en uppföljning kommer. Med andra ord är flaskhalsar i försäljningen oklara och ledningar kan känna sig obetydliga.

För lite mail i viktiga steg

Dessutom gör de b2b-marknadsförare som undersöks inte frekventa kontakter med utsikterna. Cirka tre av tio marknadsförare säger att dagens utsikter skickar ett mail en gång i månaden eller mindre. Och även om forskning har visat att en e-post per månad är det absoluta lägsta för att behålla någon nivå av varumärkeskännedom.

Regalix tidigare forskning betonade också effekten av post i de inledande stadierna av försäljningsfunktionen, enligt eMarketer. Omkring 70 procent av de undersökta B2B-marknadsförarna säger att e-postmeddelandet är mest effektivt under trattmedvetenheten och övervägandena. Om man väljer att köpa, är bara 36 procent av marknadsförare övertygade om effekten av e-post.

Fler höjdpunkter:

  • 82 procent anser att förbättring av blyhärdande är målet med marknadsautomatisering.
  • 64 procent av de undersökta B2B-marknadsförarna såg användningen av marknadsautomatisering inom sex månader efter genomförandet.
  • 62 procent använder nu mer än två års marknadsautomatisering.
  • 75 procent av B2B-marknadsförare undersökte en tacksida efter att ha fyllt i ett onlineformulär.
  • Och 57 procent av dessa företag använder tacksidan för att marknadsföra ytterligare erbjudanden.
  • Mer än hälften (54 procent) av de svarande säger att mer än 25 procent av databasen innehåller gamla eller felaktiga data, eller är annars oanvändbar.

Den kompletta forskningen Marknadsföring Automation Maturity of Spear Marketing Group kan begäras gratis här.

Rapporten staten B2B Marketing Automation 2015 från Regalix kan laddas ner här.

Top