sv.onlinewebcreations.com

Ett nytt högteknologiskt armband från nederländska Tele-Epilepsy Consortium upptäcker 85 procent av alla allvarliga epileptiska passar i nattetid. Detta innebär att antalet oväntade nattliga dödsfall bland epilepsipatienter kan minska på grund av deras armband.

SUDEP, plötsligt oväntad död i epilepsi, är en viktig dödsorsak hos epileptiska patienter. Hos patienter med intellektuella funktionshinder och obehaglig epilepsi är ungefär 10 000 av de 120 000 epilepsipatienterna i Nederländerna chansen att även 20 procent kommer att dö.

Forskare från konsortiet har därför utvecklat ett armband som känner igen två väsentliga egenskaper hos allvarliga attacker: ett avvikande hjärtslag och chockerande rörelser hos patienten. I dessa fall skickar armbandet en larmsignal till vårdgivare eller sjuksköterskor trådlöst.

Armbandet, kallat Nightwatch, testades i 28 epilepsipatienter med en intellektuell funktionsnedsättning, i genomsnitt 65 nätter per patient. Armbandet fick endast ge en larmsignal vid allvarliga attacker. Patienterna filmades också för att kontrollera om det fanns några attacker som Nightwatch missade.

Förhoppningen är att Nightwatch kommer att ingå i det grundläggande paketet med nederländsk sjukförsäkring.

Top