sv.onlinewebcreations.com

Ziggo förlorar fortfarande abonnenter. Under andra kvartalet minskade antalet abonnemang eller intäktsgenererande enheter (RGU) med 28 000.

Det är bättre än under första kvartalet när Ziggo gav upp 40 000 RGU i en mycket konkurrensutsatt miljö. Kundomsättningen är således på lägsta nivå sedan andra kvartalet 2014.

Till följd av förlusten minskade nederländsk omsättning med 3 procent. Prenumeranter spenderade också mindre, trots högre mobilinkomster. Mother Liberty Global förväntar sig en förbättring som en följd av prisökningen den 1 juli.

Uppenbarligen är tävlingen i Belgien mindre stor. Där registrerade dotter Telenet (ägare till Base) 18 000 nya abonnenter.

Horizon TV-produkten verkar vara en succé med 91 000 nya abonnenter, något mindre än under första kvartalet. Ziggo noterade också 10 000 nya bredbandskunder tack vare den nya "granne" -kampanjen.

Verksamheten går också bra, med 30 procent fler abonnenter.

Den totala gruppen (inklusive Virgin Media) stängde minst 277 000 nya abonnemang, vilket gav hela världen över till 53, 9 miljoner. För Europa genererade en omsättning på 4, 5 miljarder dollar. Rörelseresultatet var mindre än 21 miljoner dollar mindre än för ett år sedan.

Liberty Global säger att den är nöjd med EU: s tillstånd för fusionen mellan Ziggo och Vodafone Netherlands.

Top