sv.onlinewebcreations.com

Året börjar väl med publiceringen av STZ-innovationsutgåvan där inlägget för STZ-innovationsutmaningen ingår i en särskild möte för vinnarna av STZ-innovationsutmaningen Mydiagnostick och ZIVVER.

20 år av STZ
STZs innovationsutgåva har realiserats till ära av STZs 20-årsjubileum. Bredvid de tre pelarna; högklinisk vård, vetenskap och utbildning har STZ identifierat tre kärnämnen: innovation, medicinsk ledning och övergången till vården. Inom ramen för kärninnovationstema har STZ-sjukhus och externa partners fått möjlighet att presentera sin bästa och mest hållbara innovation i denna speciella årsdagutgåva. Syftet är att "dela och multiplicera".

Förutom ett bra ställe i denna utgåva har anmärkningarna också bedömts på mervärde för patientens kvalitet. De 10 bästa inläggen har fått en framträdande plats på innovationsutställningen som ägde rum under festivalen den 30 juni 2016, och de 4 bästa gick in i striden för STZ-innovationspriset. Publiken som var närvarande på innovationsplatserna släppte äntligen exakt samma antal röster på MyDiagnostick och ZIVVER. Det betyder en gemensam första plats för två stora innovationer för vilka STZ kommer att använda den kommande perioden för att skala upp på så många STZ-sjukhus som möjligt.

Marjanne Sint, ordförande för STZ: "STZ: s fjärde årsdag - Sammanslutningen av högsta kliniska träningssjukhus - handlar om innovation. Innovation är mer än att uppfinna eller tillämpa banbrytande nya tekniker och behandlingsalternativ. Big bangs är sällsynta. Ofta är förändringar snygga eller kommer från en helt annan vinkel: först efteråt ser du hur stora följderna är i andra sektorer. Såsom användningen av hälsaprogram. Eller IBMs medicinska databas där mer kompetens lagras än den bästa medicinska specialisten under en livstid kan samla. För att fortsätta att delta i toppen av vården är det viktigt att ta emot signalerna om förändring i tid och att bedöma värdet av våra institutioner. "
Med denna understryker Sint vikten av innovation i sjukhusvård

Med denna publikation visar vi bra exempel på hur det genom samverkan uppstår vackra innovationer som bidrar till att förbättra vårdkvaliteten för patienten. Vi är stolta över det.
Vi bjuder in alla som vill veta mer om dessa och andra innovationer att kontakta oss, då vill vi föra fester i kontakt med varandra.

Top