sv.onlinewebcreations.com

Det nederländska tal- och budgetmemorandumet visar att regeringen prioriterar ekonomisk tillväxt och tillväxt i sysselsättningen. I planerna kan otillräckliga konkreta åtgärder nämnas som stimulerar den digitala ekonomin. Den ekonomiska tillväxten under de senaste decennierna har främst uppnåtts genom användning av IKT. Särskilt inom digital ekonomi finns det stora möjligheter. Nederländerna har potential att växa in i Europas digitala del på grund av sin goda startposition. Nederländska IKT uppmanar regeringen att komma fram till en bred vision om framtida tjänandekraft.

Det finns ingen diskussion om att användningen av IKT och god information tillhandahåller nya tillväxtmöjligheter och nya jobb och inkomst. Enligt nederländska IKT är möjligheterna fortfarande otillräckligt utnyttjade. Nederländerna måste bli testplats för innovation internationellt. Startpositionen är bra, men mer samarbete måste göras för att öka hastigheten med vilken ny teknik, nya tjänster och nya plattformar som tillämpas i Nederländerna. Först då kan Nederländerna sticka ut från resten av världen och växa ekonomiskt genom att exportera de applikationer som först utvecklades här över hela världen.

Motvilja innebär att möjligheter att växa och rädda saknas och att administrativa bördor inte reduceras tillräckligt. Befintlig lagstiftning och förordningar måste ses över för att inte hämma innovation men att ge den en chans. Samtidigt måste genomförbarheten av IKT-projekt uppmärksammas och en IKT-konsekvensbedömning måste genomföras för ny politik. Förra året varnade Nederländerna för IKT på Prinsjesdag av genomförandesidan av regeringens decentraliseringsplaner. Bekymmerna om detta har inte tagits bort. IKT-specialister är vanligtvis involverade alldeles för sent i planering och genomförande. Risken för problem med IKT-projekt är då stor.

Den nederländska IKT varnar igen att tillgången till rätt högutbildade IKT-proffs är en broms på den ekonomiska tillväxten. Det finns fortfarande otillräcklig känsla av brådskande när det gäller bristande matchning på IKT-personalmarknaden. Bristen på finansieringsmöjligheter innebär också att Nederländerna inte dra nytta av de möjligheter som den digitala ekonomin erbjuder. Nederländerna IKT presenterar sin vision för Nederländerna som Digital Deltagande i Europa under Digitalekvällens kväll den 30 september.

Top