sv.onlinewebcreations.com

Minister Kamp of Economic Affairs mottog handlingsagendan för National Blockchain Coalition den 30 mars. Dagordningen är ett gemensamt initiativ från mer än tjugo organisationer - bland annat TU Delft Blockchain Lab - från logistik, energi och finans, samt kunskapsinstitutioner och regeringar. Med denna dagordning vill Nederländerna bli en internationell ledare inom tillämpningen av blockchain-teknik.

Arbeta säkert och effektivt i ett stort nätverk

Blockchain-teknik kan göra det möjligt att utföra korrekta digitala transaktioner utan ingripande från en tredje part. Stora nätverk av leverantörer och kunder kan således samarbeta mer säkert och effektivt med varandra. Det förväntas att initiatörerna från National Blockchain Coalition kan få stor inverkan på bland annat energiförsörjning, finansiella tjänster, logistik och långsiktigt hälsovård. Koalitionen ger positiva effekter på medborgarnas självständighet, insyn i transaktioner, cybersäkerhet och minskning av administrativa bördor.

Åtgärdslinjer

Handlingsagendan fokuserar framför allt på utvecklingen av så kallade digitala identiteter, med vilka personer, föremål och juridiska personer kan utföra digitala transaktioner som en del av en blockchain. Dessutom arbetar koalitionen med lösningar inom lagstiftning och acceptans. För kunskapsutveckling har avtal gjorts om utbildning, delning av kunskap och ökad kompetens.

Blockchain Lab TU Delft

TU Delft har redan ingått samarbetsavtal med ABN AMRO (se TU Delft och ABN AMRO samarbetet för utveckling blockchain ansökningar) och med logistik sektorn (se meddelandet Logistik sektorn betong med Blockchain teknologi). National Blockchain Coalition bygger på dessa samarbeten. Johan Pouwelse, PI i Blockchain Lab: "TU Delft har utvecklat den första nederländska blockchain för några år sedan, och vi vill nu ta med denna kunskap och expertis till den nya koalitionen".

Mer om Blockchain

Blockchain är en ny teknik och metod för säker utbyte av digitala data och betalningar. Misbruk är svår eftersom varje transaktion styrs av flera datorer och är helt transparent, utan ingripande från en tredje part.

Top