sv.onlinewebcreations.com

Den otroliga brittiska internetbanken Egg har lyckats minska förlusten under första halvåret 2004 till 4 miljoner brittiska pund. Under första halvåret i fjol var det fortfarande en förlust på 23 miljoner GBP. Banken verkar ha hittat en tyg för blödningen.

Under andra kvartalet 2004 registrerade Egg en nettovinst på 1 miljon brittiska pund. I Storbritannien, enligt Egg, till och med en vinst på 35 miljoner pund gjordes. Antalet äggkunder ökade med 292.000 till nästan 3, 5 miljoner kunder.
Under tiden har ägget tagit de första stegen för att helt dra sig ur den franska marknaden. Det finns fortfarande en stor förlust. År 2001 köpte Egg den franska internetbanken Zebank. Ägget har aldrig gjort vinst i Frankrike.
I början av 2004 släpptes ägg plötsligt av majoritetsaktieägaren Prudential. På grund av de fortsatta förlusterna i Frankrike ville ingen köpa banken. Men nu som det har blivit meddelat att de franska aktiviteterna kommer att slutas, har de amerikanska investeringsbankerna JP Morgan och Royal Bank of Scotland visat intresse enligt brittiska tidningar.
I början ville ägget leta efter en strategisk partner, men dessa planer korsades när Prudential meddelade att det önskade Egg. Enligt chefen för ägg, Paul Gratton, har det varit svårt månader för ägg.

Top