sv.onlinewebcreations.com

På måndagen den 2 oktober har Team At Work med Smart Mobility startat. Team Aan het Werk med Smart Mobility består av 20 invånare från Overijssel som vill ge en ny vändning till sin egen framtid och provinsen från WW och Assistance. De gör det genom att förvärva ny kunskap och färdigheter i en 6-månaders kurs för att kunna tillämpa detta på en arbetsplatsplacering inom smart och hållbar rörlighet. Smart Mobility nämns ofta i samma andetag med utvecklingen som den självkörande (elektriska) bilen och användningen av delade bilar och appar.

De 20 deltagarna i kursen välkomnades måndagen den 2 oktober av Lindy Molenkamp, ​​chef för vägen och kanalerna. Denna process innefattar samverkan mellan parter som behöver kollegor med kunskap och vision om ämnet, till exempel konsultföretag, entreprenörer och vägledare. Dessutom hanteras konkreta frågor och utmaningar rörande smidig mobilitet på arbetsplatserna. Utbildningen finansieras och ges av alla sorters partier som har en social avkastning på investeringar (SROI), vilket kan användas på ett strukturellt värdefullt sätt. Socialavkastningsavtal syftar till att bidra till att öka arbetsmarknadspartnerskapet för personer med avstånd till arbetsmarknaden och är obligatoriskt som en del av anbuden. Och slutligen, det största projektmålet: Förhoppningsvis får 20 personer ett nytt perspektiv på arbetsmarknaden! På så sätt samarbetar vi i en bred koalition om Overijssels framtid.

Top