sv.onlinewebcreations.com

Den kreativa industrin har länge älskat sig i gynnsamma tillväxtstal för arbetstillfällen, men krisen har också hållit hus här: efter år med tillväxt på 2, 5 procent per år minskar den kreativa industrin med 0, 1 procent. Detta visas av iMMovator Monitor Creative Industry 2014, som presenterades idag i Hilversum.

iMMovator signalerar också en "störande effekt" av digitalisering på den traditionella mediesektorn och nedskärningarna i sändningssektorn. Samtidigt skapar digitalisering tillväxt i jobb i nya delsektorer. Gaming (3 000 jobb) och digital design (beroende på uppskattningar upp till 10 000 jobb) är stark tillväxt tack vare den omvälvning som digitaliseringen medför.

År 2013 hade den kreativa industrin i Nederländerna mer än 285 tusen jobb. Det är 3, 6 procent av det totala antalet arbetstillfällen i Nederländerna. Av dessa kan 102 000 återfinnas inom konster och arv, 95 tusen i kreativa affärstjänster och 88 tusen i media och underhållningsindustrin.

Under perioden 2005-2013 växte den kreativa industrin med i genomsnitt 2, 5 procent per år (mer än femtio tusen jobb). Denna tillväxt översteg den genomsnittliga arbetstillväxten i Nederländerna som var 0, 6 procent för den perioden. Under de senaste åren av denna period (2011-2013) stagnerar sektorns utveckling. Den kreativa industrin krymper sedan varje år med 0, 1 procent. Det totala antalet arbetstillfällen i Nederländerna minskar med 0, 9 procent per år under den perioden. Dessa siffror tar inte hänsyn till utvecklingen under det gångna året, där ekonomin tydligt återhämtade sig.

Medie- och nöjesbranschen samarbetade med mer än två tusen arbetstillfällen 2011-2013 till följd av förluster i pressmedia (-850 jobb), bokindustrin (-770) och radio och tv (-715). I kommunikation och information (inklusive reklamsektorn) finns stabilisering (+95 jobb). Inom design och design visar designen en kraftig ökning (+2, 5 tusen).

Produktionsvärdet av den kreativa industrin år 2013 uppgår till 34, 5 miljarder euro, mervärdet är 16 miljarder, 2, 8 procent av det totala mervärdet i Nederländerna.

När man tittar på antalet grenar och mervärdet av Creative Industry, visas det enligt kompilatorn en "störande bild". Antalet filialer har mer än fördubblats till 132 000 sedan 2005, medan antalet arbetstillfällen har ökat med cirka en femtedel. Stora företag blir mindre och antalet företagare och enmansföretag blir alltmer. Den kreativa industrin ligger således i framkant av trenden för minskning av skalan. År 2013 har den genomsnittliga filialen bara drygt två jobb.

Kreativa industrier och IKT är (som alltid) inte jämnt fördelade över Nederländerna. Det finns många koncentrationer i städer och regioner. Den viktigaste regionala koncentrationen är Media Valley med städer som Amsterdam, Utrecht, Hilversum, Amersfoort, Almere och Haarlem. Hälften av arbetena inom media och underhållningssektorn finns här. Viktiga utvecklingar sker för närvarande under påverkan av digitalisering. Detta leder till en väsentlig omplacering av proportioner som går hand i hand med arbetskraftsutsläpp.

I Amsterdam kan den största koncentrationen av kreativa industrier hittas (57 000). Även här har Creative Industry också ökat under krisperioden 2011-2013 (+2 400 jobb). Utrecht Creative Industry är näst störst med 11 000 jobb. Hilversum är den stad där den största delen av ekonomin, med 22 procent, bestäms av Creative Industry, främst på grund av koncentrationen av mediesektorn.

Top