sv.onlinewebcreations.com

Salty brand Chio har lanserat ett märkesvarigt online-spel, ChioGuessr. Med detta är företaget engagerat i att stärka varumärkesupplevelsen och varumärkeslojaliteten. Online tar en alltmer framträdande roll i kommunikationsblandningen av Chio.

Målet med ChioGuessr är att gissa var i världen du föll i Google Streetview. Spelaren kommer att se en slumpmässig plats. Genom att titta försiktigt så måste spelaren gissa var i världen han är. Ju mer korrekt spelaren gissar på rätt plats, desto fler poäng uppnås. Genom att registrera kan deltagare vinna ett antal priser, till exempel en rundtur i västra USA för två personer. Spelet är i linje med Chios "olika världsliga smaker av salt".

Digitalbyrå DAYLEE har skapat ChioGuessr och tillsammans med Blocklevel från Hilversum och GeoGuessr från Sverige har de gjort ett komplett Chio branded online-spel och utvidgat det. Skillnaden mellan GeoGuessr och ChioGuessr är förutom Chio branding, särskilt i möjligheten att vinna priser och enklare dagar för dina vänner, inklusive via Facebook.

Spelet kan spelas både i webbläsaren och inom Facebook via en integrerad Facebook App. Detta gör det möjligt för människor att utmana varandra via Facebook och slå varandras poäng.

ChioGuessr kan spelas fram till 21 februari och främjas främst online via Facebook.

Top