sv.onlinewebcreations.com

Salesforce har meddelat Service Cloud Einstein, enligt bolaget själv den första intelligenta Customer Service-plattformen.

Med Service Cloud Einstein kan företag använda artificiell intelligens för att förbättra kundservicen. Service Cloud Einstein skapar ett extra lager intelligens med varje interaktion. Kontaktcentralens handledare är försedda med realtidsanalyser och AI-analyser. Med maskininlärning klassificeras kunder automatiskt så snart de går in. Dessutom visas all relevant information som behövs för att lösa ett problem.

Salesforce tillkännagav redan Salesforce Einstein förra året. Företaget lovade att analysera all tillgänglig data inom sin egen plattform, till exempel e-post, kalender och e-handel.

Service Cloud Einstein är fullt integrerad med CRM-data för både försäljning, marknadsföring och andra tjänster.

Top