sv.onlinewebcreations.com

Telfort kan inte bara ta ut kostnader för utländsk datanvändning till abonnenter som bor i gränsområdet. Det har bestämts av deldistriktsdomstolen i Middelburg.

En abonnent från Zeeland, enligt den dom som publicerades i går, stängde i november 2007 ett abonnemang för mobiltelefoni med internet under 12 månader. Under perioden 24-28 november 2007 verkar abonnenten vara inloggad på internet via ett belgiskt nätverk.

Till följd av detta ökade kostnaderna för mobil internetförbrukning utomlands till 2 044 euro. Telfort beslutade därför att blockera anslutningen, men kunden vägrade att betala räkningen, varefter företaget överförde fordran på inkassobyrån Marjoc. Han lade till mycket intresse igen.

Enligt Marjoc fick kunden veta att han inte kunde utnyttja tjänster av en belgisk leverantör obegränsat. Det var hans ansvar att ange de rätta inställningarna i hans telefon för att förhindra att han använde tjänster från en utländsk leverantör obemärkt.

Underdistriktsdomstolen har svept påståendet från bordet. Enligt de allmänna förutsättningarna ingick inhemsk mobil internetförbrukning i mobilt internetpaketet av Telfort internet obegränsat abonnemang. Kostnaden för utländsk konsumtion debiterades separat. Principerna om rimlighet och rättvisa innebär att Telfort som innehavare först måste varna för risken för obemärkt datakonsumtion i gränsområdet i Nederländerna och att påpeka möjligheten att förhindra konsumtion.

Top