sv.onlinewebcreations.com

De Nederlanden van Nu, internetdotterbolag till Generali försäkringsgrupp, använder Twitter, Facebook, Hyves och LinkedIn för att komma till det slutliga sortimentet. Konsumenten kan delvis avgöra hur politiken ska se ut.

Internetets försäkringsgivare vill börja i juni. Fram till den tiden hoppas det att få feedback från konsumenten, bland annat via sociala medier och webbplatsen, om de försäkringar de vill ha. Enligt de låga länderna betalar man ofta för onödigt skydd och tjänster.

"Om du vill starta en ny försäkringsgivare vid denna tidpunkt måste du närma dig kunden. Vad är mer bekvämt än crowdsourcing, nu att möjligheterna finns där? Det är lätt inom finanssektorn att ett beslut ofta fattas av elfenbenstornet, säger Arjen Dijkstra, chef för internetförsäkringsbolaget.

Inte alla förslag från konsumenten ingår. Det måste förbli ekonomiskt genomförbart. Dijkstra: "Vi går för vad sidan vill ha, men det måste förbli genomförbart."

Via försäkringsgivarens hemsida kan konsumenterna bland annat ange vad de gör och tycker inte vara viktiga. På grundval av dessa önskemål bestämmer De Nederlanden van Nu hur politiken kommer att se ut. I juni kan konsumenterna faktiskt ta ut dessa försäkringar.

"Konsumenterna behöver ofta inte vänta på alla slags extrafunktioner", säger Dijkstra, "men de betalar för det."

Även efter starten vill Nederländerna fortsätta arbeta med sociala medier. Diskussionen med kunden är fortfarande en utgångspunkt för försäkringsgivarens tjänster och produkter.

Top