sv.onlinewebcreations.com

Ett konsortium av investerare har tagit över de sociala medierna från CX Company. Det inkluderar Digital Customer Engagement Center i Amsterdam.

På konsortiets vägnar leder Tobias Walraven och Ludo Raedts ledningsgruppen, som inte kommer att genomgå några större förändringar, förutom tillägget av finanschef Jeroen Rondeel.

Walraven, tidigare en icke-verkställande direktör hos CX Company från 2008 till 2015, blir VD. Han är den tidigare grundaren och VD för SNT, en gång nederländsk största leverantör av kundkontakt. Raedts, som tidigare ledde CX Companys sociala medier verksamhet i många år, blir affärsutvecklingsdirektör.

Det nya bolaget heter The Webcare Company. Konsultföretaget som Raedts var grundare kallades innan det fusionerades med SelfService Company under 2012. Detta resulterade i CX Company.

Webcare Company fortsätter med kombinationen av teknik, analys och operativ expertis. Detta kan ske på plats hos kunder eller i Digital Customer Engagement Center i Amsterdam. Walraven säger att företaget kommer att investera i en "Discovery Lab" i Amsterdam där den kommer att utveckla nya koncept för försäljning och service.

Webcare Company och CX Company kommer att fortsätta att arbeta nära varandra för att tjäna gemensamma kunder.

CX Company investerar 4 miljoner euro i sig för att förvärva en ledande position på den växande europeiska marknaden för digital kundkontakt. DigitalCX, CX Companys digitala kundkontaktplattform behandlar mer än 100 miljoner kundinteraktioner för mer än 30 kunder i 17 länder.

Pengarna som erhålls genom försäljningen av The Webcare Company används för vidare teknisk utveckling, och utökar både försäljnings- och marknadsaktiviteter på de europeiska kärnmarknaderna och utvecklar ett nätverk av servicepartners som accelererar den internationella tillväxten.

Top