sv.onlinewebcreations.com

Företagets telekomleverantör Voys håller med initiativet att väcka talan mot den nederländska staten. Groningen-bolaget är således en del av ett antal organisationer som talar mot brott mot privatlivet.

Den nuvarande lagen om lagring av telekommunikationsdata förpliktar leverantörer att lagra samtalsdata från kunder. Voys motsätter sig detta, liksom en rad andra stora partier som den nederländska föreningen för brottsliga advokater (NVSA), internetleverantören BIT, journalistförbundet NVJ, gruppen av offentliga tidningar, NDP Nieuwsmedia och grunden Privacy First.

Top