sv.onlinewebcreations.com

Netflix lyckas mer och mer för att realisera tillväxten av kundbasen i Nederländerna, utan att detta stöds av så kallad "above-the-line" reklam. Detta framgår av siffror från Telecompaper under de senaste åren.

Efter en topp i fjärde kvartalet 2014 kommer reklambudgeten att minska kraftigt, medan kundbasen växer starkt.

Under de tre sista kvartalen i 2015 lyckades Netlix inte längre uppnå mer än 8 procent kvartalsvis tillväxt.

Telecompaper behåller det i mitten, oavsett om det är reklam från ord till munnen eller användandet av internetbannor.

Top