sv.onlinewebcreations.com

Veenendaal, 24 september 2014 - ION IP, specialist på att optimera och säkra digital kommunikation och transaktionsprocesser, och Zscaler, säkerhetsmoln för mobilbolaget, har ingått ett partnerskap inom Cloud Security.

ION-IP erbjuder nu en "Point of Control" i molnet baserat på Zscaler; tekniken kommer att bli en permanent del av ION-IPs strategi och portfölj. Med denna lösning erbjuder ION-IP till lägre kostnader både flexibilitet när det gäller att använda Cloud Services och mycket bra säkerhet mot webhot.

Central till ION-IPs produktstrategi är "Point of Control" Architecture, som ger optimal prestanda och säkerhet för applikationer. De fyra aspekterna i ION IP: s arkitektur är Application Performance, Security, Cloud Control och Mobility. Många företag väljer att låta ION-IP skapa en central kontrollpunkt i sin egen datacentermiljö. För internationellt distribuerade företag med många små kontor, många mobila anställda och en hög Cloud Adoption Rate, är en kontrollpunkt i Cloud den bästa och enklaste lösningen för säkerhet, flexibilitet och kostnad. Baserat på Zscaler, ger ION-IP dem kontrollpunkten i molnet.

Klicka här för mer information om Cloud Point of Control i ION-IP

Om ION-IP

ION-IP optimerar prestanda, säkerhet och synlighet för sina kunders affärskritiska kommunikationsprocesser. Och därmed deras verksamhet. Tack vare ION-IP-tillvägagångssättet har kunden mer insikt, vilket leder till välgrundade investeringsbeslut, bättre prestanda och säkrare information. ION-IP täcker hela IKT-livscykeln, från design, leverans, konstruktion och användning till och med fullständig outsourcing (Managed Services) med tjänster, lösningar och partnerskap.

Stora organisationer inom finans-, telekom-, omsorgs- och regeringssektorn har valt ION-IP på grund av den pragmatiska metoden, flexibiliteten och involveringen av certifierade ingenjörer.

Top