sv.onlinewebcreations.com

Förvärvet av det engelska moderbolaget till den holländska e-postmarknadsföraren Tapps kommer inte att äga rum. August Equity får inte finanserna runt.

August Equity kan inte locka tillräckligt med pengar från marknaden för att ta över det engelska TMN. Detta är vad TMN rapporterar i ett kort uttalande idag.

Övertagande samtalen har avslutats omedelbart.

TMN-aktien kollapsade med knappt 20 procent i morse.

I maj meddelades att TMN-gruppen hade diskussioner om förvärvet av bolaget. Det var då inte känt att det var ett engelsk investeringsbolag (portfölj).

TMN-koncernen tog över Amsterdam e-postbyrån Tapps i januari 2008. Det borde ha markerat början på europeisk expansion för det engelska kontoret. I vilken utsträckning dessa planer kan finansieras från eget kapital har ännu inte visat sig. Bolaget presenterar sina resultat under det gångna, brutna räkenskapsåret senare än planerat i veckan den 1 september.

Sedan TMNs övertagande från Tapps finns, säger källor till denna fråga, säkert 5 anställda vid Tapps kvar. Företaget förlorade dessutom Icemedia, SBS och IEX som kund under det gångna året.

Källfoto: esparta (CC)

Top