sv.onlinewebcreations.com

Grundaren Hans Breukhoven äger en fjärdedel av aktierna i Free Record Shop. Detta rapporteras av den nya aktieägaren ProCures.

Förvärvet av Free Record Shop-aktiviteterna görs av FRESH Entertainment Holding BV, ett nytt bolag som har bildats, där ProCures har 75 procent intresse. De återstående aktierna är från Free Record Shop grundaren Hans Breukhoven. Han kommer emellertid bara vara inblandad i bakgrunden som rådgivare i bakgrunden och kommer inte att utföra någon administrativ funktion. Företaget förvaltas av Paul Dumas och Maurits Regenboog från ProCures. Roland van Geest, tillsammans med en ekonomidirektör som ska utses, ansvarar för den dagliga ledningen av företaget.

ProCures gör en ny start med de nederländska och belgiska filialerna av Free Record Shop. I Nederländerna kommer företaget att överta minst trettio och upp till femtio butiker, i Belgien kommer alla sjuttio kontor att fortsätta. De tre grenarna i Luxemburg behålls också.

Personalen på alla förvärvade filialer flyttar till den nya organisationen. Ett urval av personal som arbetar på Free Record Shop huvudkontor i Capelle aan de IJssel kommer också att tas över. Huvudkontoret kommer säkert att stanna kvar fram till mitten av 2014 och kommer att betjäna Beneluxorganisationen i en nedtonad form. Om möjligt kombineras back office-verksamhet och logistikorganisationen med bokhandelskedjan Polare (ProCures-sektionen - tidigare Selexyz & De Slegte). Det slutgiltiga antalet startplatser i Nederländerna beror på förhandlingarnas gång med hyresvärdarna i detaljhandeln.

Top