sv.onlinewebcreations.com

Sex initiativ från forskare vid Utrecht Universitet och UMC Utrecht deltar i ScienceInc, ett program för företagsinkubator UtrechtInc. Programmet hjälper forskare att bestämma marknadspotentialen för sin uppfinning under de kommande sex månaderna.

ScienceInc är baserat på Lean Startup-metoden och är inriktad på tänkande från kunden eller användaren. Programmet erbjuder månadsvisa framsteg med utbildning i entreprenörskap. På så sätt lär entreprenörerna lära sig och uppmärksammas för att locka till sig investerare. Dessutom kommer de att ha sin egen arbetsplats och tillgång till en professionell grupp av mentorer, investerare och entreprenörer.

De deltagande företagen är: Sustanalyzer (online-verktyg för att analysera kemiska processer), Urika (sensor för att varna barn med inkontinensproblem om blåsan blir full), Innofuse (innovativ och patenterad infusionslinje som gör administration av mediciner för inkubatorbarn noggrann och säkrare), VQuest ( programvara för testning med radiologiska bilder), Delirium Diagnos (medicinsk utrustning för att snabbt och säkert bestämma omfattningen av delirium i diagnosen) och CARTcare (programvara för att utföra bildkontrollerade injektioner för hjärtstamcelleterapi).

I slutet av programmet, i juli 2014, kommer de sex initiativen att presentera sin utveckling för allmänheten och investerarna. Då vet forskarna vad som behövs för en uppföljning, vilken roll de spelar i den och vilka som behövs i laget. Om en spinoff eller ett företag väljs, kan laget vid UtrechtInc vidareutveckla sin start.

Top