sv.onlinewebcreations.com

På konsumentförbundets insisterande förbättrar Tele2 bedömningen av nya kunder. Några av de sökande till en prenumeration avvisas eftersom de inte är "kreditvärdiga" nog. Från slutet av juni 2017 erbjuder Tele2 en steg-för-steg-plan som ger avvisade kunder mer och tydligare information om avslaget och med vilka obehöriga avslag kan åtgärdas.

Konsumentförbundet mottog på meddelandet "Dupe of your data" meddelanden från konsumenter som frågade på Tele2 om deras avslag och skickades sedan från lådan till väggen.

Tele2s kundservice hänvisade till Experians kreditregistreringskontor för att begära mer information om avslaget. Experian angav sedan att ingen data var tillgänglig och hänvisas tillbaka till leverantören.

Kunder kunde inte korrigera ett felaktigt avslag. Experian beräknar kreditresultatet från miljoner nederländska personer. Leverantörer, webbbutiker och energibolag köper dessa poäng för att bestämma vem de vill ha som kund och vem som inte gör det.

Förbättringspunkt

Konsumentförbundet är nöjd med anpassningen av Tele2 men ser ännu mer utrymme för förbättring, eftersom en "dålig postnummer" fortfarande spelar en roll i Tele2s kreditbedömning. Experian ger en låg kreditpoäng när ett relativt stort antal gäldenärer bor i distriktet för sökanden.

Konsumentförbundet anser att konsumenter inte kan uteslutas från en tjänst eftersom deras grannar är betalningsmottagare. Energiförsörjare Nuon och Vandebron arbetar redan med en kreditbedömning efter diskussioner med Consumentenbond utan det så kallade "regionala värdet". Konsumentförbundet uppmanar Tele2 att följa detta exempel.

Top