sv.onlinewebcreations.com

Sedan starten av sitt utbud av attraktiva mobiltariffer i april 2013, har Belgacom tack vare sina kundbevarande och förvärvsverksamheter gjort en vändning i tillväxten av den mobila efterbetalda kundbasen. Trots att tredje kvartalet traditionellt lugnare ur kommersiell synvinkel fortsatte Belgacom att expandera sin mobila efterbetalda kundbas, medan förlusten av förbetalda kunder minskade. Kundbasen för TV, internet och paket fortsatte också att växa:

  • + 33 000 mobila kort (+ 83 000 efterbetalda, - 50 000 förbetalda); totalt 5 443 000 mobilkort (inklusive röst- och datakort som säljs via segmenten CBU, EBU, Tango, MVNO och SDE & W)
  • + 19 000 Belgacom TV-kunder, som redovisar en total TV-kundbas på 1 447 000
  • + 8 000 fasta internetlinjer, bra för totalt 1.660 000 internetkunder
  • + 17.000 multiplaypackar, för totalt 1.295.000 Packs
  • - 33 000 fasta telefonlinjer, för totalt 2, 969 000 fasta kunder

Finansiella resultat på rätt spår för att uppfylla förväntningarna för år 2013

Belgacom-koncernen redovisade intäkter på 1 568 miljoner euro under tredje kvartalet 2013, eller -3, 2 procent jämfört med föregående år. Förutom effekterna av förordningarna var de lägre koncernens intäkter också resultatet av det fortsatta trycket på mobiltjänsterna i de två kundenheterna, de negativa effekterna av engångselement och en lägre försäljning av terminalutrustning i konsumentområdet. Detta kompenseras i viss utsträckning av den fortsatta starka utvecklingen av fastlinjeprodukterna och BICS.

Belgacom redovisade en gruppinvestering på 428 miljoner euro för tredje kvartalet 2013, eller 7, 7% lägre än under samma period 2012. På motsvarande sätt, dvs. justerat för en positiv nettoeffekt av reverseringar för skillnader, minskade EBITDA. i tredje kvartalet med - 9%, samma minskning som föregående kvartal. Förutom påverkan av reglering beror den lägre EBITDA främst på en fortsatt minskning av den direkta marginalen, något kompenseras av lägre kostnader.

Under tredje kvartalet 2013 investerade Belgacom 176 miljoner euro, vilket innebär att kapitalutskottet i september 2013 uppgick till 546 miljoner euro eller 11, 5% av koncernens intäkter. Belgacom investerade i ytterligare ökad hastighet och kapacitet för både sitt mobila och fasta nätverk, samt i IT- och nätverksförenklingsprojekt.

Under tredje kvartalet genererade Belgacom ett fritt kassaflöde på 274 miljoner euro, eller 26 miljoner euro mer än under samma period 2013. Detta berodde på skillnaden i tidpunkten för inkomstskatten och en lägre EBITDA.

Den 24 oktober 2013 godkände styrelsen i Belgacom fördelningen av en total delutdelning på 0, 50 euro brutto per aktie till aktieägarna:

  • Ex-kupongdatum: 3 december 2013
  • Registreringsdatum: 5 december 2013
  • Betalningsdatum: 6 december 2013

Didier Bellens, VD för Belgacom:

"Den konsekventa fokuseringen och genomförandet av vår konvergensstrategi de senaste åren innebär att vi idag har en tydlig konkurrensfördel. De intensiva investeringar som vi har gjort över många år i vårt fasta och mobila nät gör att vi framgångsrikt kan möta en utmanande ekonomisk och konkurrenskraftig marknad. Samtidigt lyckas Belgacom hålla sig ekonomiskt sund med en av de lägsta skuldnivåerna inom den europeiska telekomsektorn. Våra operativa och finansiella resultat för tredje kvartalet visar att vi har fattat de rätta valen genom att differentiera oss med avseende på kvaliteten på mobilnätet, förenkla våra erbjudanden och fokusera på fyrdubbla Play Packs. Medan kundnöjdhet fortfarande är en av våra högsta prioriteringar, kommer många av våra ansträngningar att förenkla samspelet mellan kunder med Belgacom. Våra accelererade nätverksinvesteringar kombinerat med attraktiva mobilränteplaner mottogs väl av våra kunder. Detta framgår av churn för mobil efterbetalda, som gradvis återgår till normala värden och från tillväxten av vår efterbetalda kundbas under de senaste tre kvartalen. I samband med en svår, men inte försämrad mobilmarknad fortsatte trenden, varigenom kunderna valde en av de nya attraktiva priserna, vilket ytterligare avvägde mobila intäkter. I slutet av september övergick nästan 70% av våra mobila bostadskunder till nya tariffplaner. Trycket på mobil kompenseras något av den starka utvecklingen av våra fasta verksamheter, för vilka vi fortsätter att attrahera kunder. Våra multiplaypackar är i synnerhet populära hos kunder, som alltmer väljer Packs med en mobilkomponent . "
Top