sv.onlinewebcreations.com

Haag den 15 november 2013 - ConQuaestor och Software AG har formaliserat sitt samarbete genom att namnge ConQuaestor som den första servicepartnern för Software AG i Benelux. Samarbetet syftar främst till att stödja företag i transformationsprocessen mot effektivare affärsverksamhet genom modellering, registrering och automatisering av affärsprocesser med ARIS, Software AG BPE-plattformen. Genom att kombinera Conquaestors affärsrådgivning med Software AGs IT-lösningar kan kunderna bättre gripa sig i sina affärsprocesser, så att de kan reagera snabbare på förändrade marknadsförhållanden.

Software AG, leverantör av programvara för processkontroll, datahantering och integration, svarar med sitt sortiment till trender som stor data, cloud computing, mobilitet och sociala nätverk. Den associerade exponentiella tillväxten av data, tjänster och enheter gör integrationen av alla dessa komponenter avgörande. Processoptimering, datahantering och integration kan inte längre ses som separata lösningar. Med ARIS erbjuder Software AG en plattform som samlar alla komponenter.

På grund av den ökande efterfrågan på processoptimeringslösningar och Software AGs tillväxtambitioner spelar partners en större roll för implementeringsprocesser. ConQuaestor är den första "affärspartnern" för Software AG i Nederländerna och ingår i ett omfattande europeiskt partnernätverk. ConQuaestor ansvarar för icke-tekniska tjänster och stöder organisationer på organisatorisk och strategisk nivå. Med utgångspunkt från kundens strategiska mål kan ConQuaestor-konsulter utforma processer och modeller som modelleras och dokumenteras i ARIS.

Jan Bosman, styrelseordförande i ConQuaestor: "ConQuaestor-konsulter har lång erfarenhet av processimplementeringar och förstår affärsproblemet. ARIS är ett idealiskt verktyg för affärsprocesshantering, men för vissa företag verkar det för stort eller för komplext, vilket innebär att värdet inte används tillräckligt. Med ett gemensamt förslag kan vi garantera det mest effektiva genomförandet, vilket säkerställer att affärsprocesserna skyddas och att organisationer kan anpassa sina affärsprocesser snabbare och mer noggrant. "

Hans Kouffeld, chef för Software AG Benelux: "Utvecklingen på marknaden är mycket snabb. Under påverkan av trender som stor data, cloud computing, mobilitet och sociala nätverk vill kunderna snabbt kunna anpassa sina affärsmodeller. För att kunna göra detta måste de enkelt kunna få tillgång till strukturerad och ostrukturerad data från sina processer. Vår styrka ligger i att inse en flexibel miljö genom att skapa mer sammanhållning mellan de komponenter som företaget redan har internt. Vi föredrar att göra detta tillsammans med kvalificerade partners som också fokuserar sina tjänster på integration och samarbete. ConQuaestor har en utmärkt track record och förstår företagets språk. De är en idealisk partner för att vi ska förbereda organisationer för en omvandling till ett digitalt företag, så att de kan nå sina strategiska mål snabbare. "

---

Om ConQuaestor
ConQuaestor erbjuder organisationer inom både vinst och offentlig sektor för strategiska, taktiska och operativa frågor inom finansområdet. Över 400 konsulter arbetar med finansiella, affärsekonomiska och administrativa projekt och processer för att förbättra kundernas affärsverksamhet under rubriken Mastering Finance. ConQuaestor är medlem av Grant Thornton International. (www.conquaestor.nl och www.conquaestor.tv)

Om Software AG
Software AG (FRA: SOW) hjälper företag att uppnå sina affärsmål snabbare. Bolagets teknik för Big Data, integration och processhantering möjliggör för kunderna att öka operativ effektivitet, modernisera sina system och optimera affärsprocesser för bättre beslutsfattande och service. Software AG bygger på mer än fyrtio år av kundorienterad innovation och är ledande inom femton marknadskategorier. Kärnan i ledarskapet är kärnprodukter som Adabas och Natural, ARIS, Terracotta, Apama och webMethods. Software AG sysselsätter över 5 400 personer i sjuttio länder. År 2012 uppgick omsättningen till 1, 05 miljarder euro. Mer information finns på http://softwareagblog.nl/en www.softwareag.com.

Top