sv.onlinewebcreations.com

Google förväntas uppnå 8, 8 miljarder dollar i intäkter i år med reklamhandeln på mobiloperatörer. Det skulle vara cirka femton procent av företagets årliga omsättning.

Detta framgår åtminstone av estimat från forskare eMarketer. Intresset för reklam, i text och bild, via AdWords växer snabbt. Annonsörer investerar enligt årets beräkning 93 procent mer i mobilannonsering än 2012.

Nummer två plats där annonsörer spenderar de flesta av sina mobilbudgetar är Facebook, följt av Yahoo.

Google har inte lämnat en uppdelning i ursprunget för sin annonsförsäljning i de senaste kvartalsvisa siffrorna. Det är inte känt hur mycket mobil och hur mycket den fasta banan ger. EMarketer är beroende av rapporter från annonsörer.

Teknikbolaget realiserar en omsättning på ungefär trettio miljarder dollar i år, enligt en grov uppskattning. Mobil skulle då ansvara för femton procent av detta. Detta motsvarar den tid som konsumenterna spenderar på mobiloperatörer, i genomsnitt också mellan femton och tjugo procent.

Flaskhalsen för mobilannonsering är ofta slutet på tratten. Landningssidor är ofta inte optimerade för tabletter och telefoner. En nyligen genomförd undersökning av Yes2web visade till exempel att endast nio procent av reklamkampanjerna uttryckligen tar hänsyn till konsumenterna på telefoner och tabletter.

Top