sv.onlinewebcreations.com

Det är svårt att säga om en onlineannonsering har blivit tydlig synlig. Leverantörer av siktprov rapporterar starkt varierande resultat under samma omständigheter.

Detta framgår av en undersökning som Bannerconnect gjorde för kunden ING. Resultaten publiceras på Emerce Topics . Banken undrade vilken visningsleverantör som ska använda för att mäta synligheten av sin reklam och låta Bannerconnect mäta prestandan hos åtta olika leverantörer. Både i en laboratoriemiljö och i "den verkliga världen".

Ett av de slående observationerna: "nästan alla testade leverantörer rapporterar en banner som bara är 0, 5 sekunder synlig som" visad ", medan minst en sekund är där."

"En testad leverantörs prestation var så otillräcklig att forskarna inte längre inkluderade den i andra delen av testet."

"Andra resultat av testet var också mycket slående. Även om de omständigheter som de rapporterade var exakt densamma visade rapporterna från de olika leverantörerna en mycket stor spridning. Exempelvis var skillnaden mellan de mest och minst noggranna mätningarna under laboratorietestet 22 procent och i live-testet till och med 39 procent. "

"Synlighet" är en av de variabler som annonsörer och mediebyråer betalar räkningen till sina tekniska partners som visar de kommersiella uttalandena. Om en visningsannons för minst hälften är i sikte för en sekund eller mer, räknas det som visat och kan därför faktureras.

Top