sv.onlinewebcreations.com

Det ser ut som om reklambranschen kommer att omfamna blockchain-tekniken. Olika uppstart som Presearch.org, BitClave och Blockchain Programmatic Corp. (BPC) arbetar redan med konkreta tillämpningar.

Förväntan är att maskininlärning och artificiell intelligens i allt högre grad kommer att kombineras med blockchain. Detta kan ge större öppenhet när du köper annonser.

Inte allt behöver relateras till reklamförsäljning. Ett nytt företag NKOR använder blockchain för att upptäcka intrång i upphovsrätt i innehållsmarknadsföring.

En viktig begränsning är transaktionshastigheten för blockchain. Äldre system kan inte behandla mer än 10 000 transaktioner per sekund. Det skulle vara för lite för automatiserat köp av annonser. Enligt VD Pavel Cherkashin av BPC måste hastigheten gå till 1 miljon transaktioner per sekund, något tekniskt möjligt.

Researcher Markets & Markets uppskattar marknaden för blockchain-applikationer (inte bara adtech) på 7, 7 miljarder dollar år 2022. År 2016 var det 242 miljoner.

Top