sv.onlinewebcreations.com

Cyberbrottsligheten ökade igen 2015. Den omfattande digitaliseringen av ekonomin ger en bördig avelsplats för cyberkriminella. Samtidigt är det en viktig tillväxtmarknad för IT-specialister. ABN AMRO noterar detta i sin uppdatering för sektorn Teknik, Media och Telekom.

De huvudsakliga formerna för cyberbrottslighet faller i två kategorier: en kategori syftar till att orsaka så mycket skada som möjligt (virus och DDoS-attacker), den andra handlar om att bli av med känslig företagsinformation, såsom hackning. Konsekvenserna är lika drastiska i båda fallen.

Allt fler små och medelstora företag stör också cyberkriminaliteten. Forskning från Kaspersky och B2B International i slutet av 2015 visar att cirka 11 procent av företagen hade minst en cyberangrepp. För små och medelstora företag är det 23 procent.

Cyber ​​Security är en viktig tillväxtmarknad för IT-företag. Enligt Gartner beräknas den internationella marknaden för cybersäkerhet uppgå till cirka 73 miljarder euro 2015. Detta förväntas växa med 30 procent år 2018 till 95 miljarder euro. Detta ger den genomsnittliga årliga tillväxten till 9, 5 procent.

På den nederländska marknaden är många små specialiserade IT-företag aktiva. Enligt ABN AMRO har Nederländerna ett bra företagsklimat för sådana företag.

Regeringen och näringslivet jobbar tillsammans bättre och bättre för att bekämpa denna form av brott. Öppenhet kring attacker mot cyberkriminalitet är avgörande. Detta gör det möjligt att snabbt identifiera och undersöka nya typer av programvara för cyberbrottslighet.

Top