sv.onlinewebcreations.com

Ziggo kan fortsätta att publicera sin tv-app för iOS. Domstolen i Haag styrde igår i ett förhandlingsförfarande som Rovi, en känd tillverkare av mediaspelare, hade lämnat in mot kabelbolaget.

Rovi och branschpartner Starsight Telecast protesterade mot hur TV-guiden kan sökas på appen, vilket skulle ha lagts ned i sitt eget patent. Båda företagen har redan närmar sig Ziggo innan i ett liknande fall.

Rovi ville att Ziggo-appen skulle tas bort från iTunes och att källkoden också skulle skickas in. Dessutom bör en avgift betalas.

Ziggo argumenterade som försvar (pdf) att funktionaliteten är jämförbar med att söka i webbläsare, som redan fanns när patentet beviljades i mitten av nittiotalet. Domstolen följde denna tankegång och förklarade hela patentet ogiltigt. Rovi och Starsight måste också betala processkostnaderna (uppskattat till över ett ton).

Top