sv.onlinewebcreations.com

Rabobank sätter upp crowdfunding genom samarbete med plattformar Collin Crowdfund och Oneplanetcrowd. De tre parterna undertecknade ett ramavtal på torsdagen.

För företagare som kan få ingen eller bara delvis kredit för att finansiera sin plan kan crowdfunding vara ett alternativ eller tillägg. Rabo har därför gjort avtal om att hänvisa kunder till dessa crowdfunding plattformar.

De två crowdfundingpartnerna är starkt inriktade på små och medelstora företag. Naturligtvis väljer entreprenören slutligen att få finansiering genom crowdfunding, till exempel, tillägger Rabo.

Även om bankkrediter är tillgängliga för många affärsplaner, består finansieringen av vissa planer av en smart finansieringsblandning, där banklån är staplad med ytterligare finansiering från externa finansiärer.

Samarbetet mellan banken och Collin Crowdfund och Oneplanetcrowd avser fortfarande endast lån. Det finns bara en hänvisning från bankens sida. Banken ger inte råd om crowdfunding. Efter att en kund har informerats om möjligheterna till crowdfunding med en bra plan bestämmer kunden huruvida den ska användas eller inte. Bankens förvaltningsuppgifter och crowdfunding plattformarna är helt separata.

På sex månader kommer Rabobank och crowdfunding plattformen att utvärdera avtalen.

Top