sv.onlinewebcreations.com

I mars 2015 startar en ny grupp medieprofessorer på engelska-språket Master Media Innovation i Hilversum, som tillhandahålls av NHTVs Academy for Digital Entertainment (ADE).

Detta ettåriga verkställande program erbjuder djup kunskap om digitala medieprocesser och stänger klyftan mellan teori och praktik i medieforskning.

Fokusera på innovation

Framgångsrika medieinnovationer bygger ofta på befintliga, igenkännbara element: de byggstenar (koder) som återkommer i varje medieprodukt. I Master Media Innovation framhävs dessa byggnadsblock från olika teoretiska perspektiv. Programmet har ett unikt tvärvetenskapligt förhållningssätt. Deltagarna uppmuntras att se bortom ytan av digitala medier och lära sig skilja mellan viktiga digitala processer. Den som förstår koden bakom en medieprodukt kan skapa nya anslutningar.

Aron van der Valk, grundare / partner Stijlbreuk, programmets alumnus: "Befälhavaren lärde mig principerna om innovativt entreprenörskap inom mediebranschen. Det är inte det enklaste företaget, men en mycket spännande och med vackra framtidsutsikter. "

Unik, tillgänglig träning

Master Media Innovation är det första och enda ackrediterade magisterprogrammet i sitt slag i Nederländerna. Sedan sommaren 2014 finansieras programmet av den nederländska regeringen. Detta är unikt för ett verkställande program. Undervisningsavgiften på knappt två tusen euro gör träningen tillgänglig för många som är aktiva inom mediebranschen och har ännu inte en masterexamen. Detta gör träningen till ett intressant alternativ för mindre företag, små och medelstora företag och frilansare. Torsdagen den 22 januari 2015 anordnas en särskild informations- och nätverks eftermiddag för mediepersonal.

Wimar Jaeger, hyresvärd för Hilversum kommun: "Som ett resultat av teknisk utveckling och förändrade affärsmodeller finns det ett behov inom mediebranschen för högre utbildade personer med innovativ kapacitet. Master Media Innovation svarar på detta behov. Tack vare statens bidrag är befälhavaren också tillgänglig för mindre företagare. Det är där det finns stor uppmaning och passion att uppfinna. Från Hilversums kommun välkomnar vi den här utvecklingen och vi är glada över att den andra delen av denna herre också kommer att äga rum i Hilversum. Master Media Innovation är därför en del av programplanen på Hilversum Media Campus.

Mer information

Deltagande i detta möte är gratis och du kan registrera dig via: [email protected] För mer information kan du gå här.

Top