sv.onlinewebcreations.com

Marknadsundersökare Telecompaper räknar med en omsättningssänkning på cirka sex procent för den holländska mobilmarknaden. I år kommer slutet på 5, 5 miljarder euro. Och det blir inte mycket bättre efter det: en negativ genomsnittlig årlig tillväxt på -2, 5 procent.

I 2017, enligt Telecompaper, kommer omsättningen från mobila tjänster att uppgå till 5, 1 miljarder euro. Delvis på grund av den ekonomiska nedgången, men också som en följd av ökad reglering, vilket innebär att leverantörer inte längre kan erbjuda hela pundet.

Under andra kvartalet i år har den nederländska mobilindustrin redan realiserat en omsättning på 1, 38 miljarder euro, 6, 7 procent mindre på årsbasis. För ett år sedan levererade industrin 3, 2 procent. Det finns mindre intäkter från rösttjänster, och SMS och mobildata kan inte kompensera för förlusten.

Baserat på serviceintäkter lyckades Vodafone bara öka sin marknadsandel på årsbasis på bekostnad av KPN och T-Mobile. T-Mobile var den enda operatören för att uppnå mer omsättning kvartalsvis. KPN utförde minst på både årsbasis och kvartalsvis.

Top