sv.onlinewebcreations.com

ICTWaarborg har beslutat att lägga till ännu mer innehåll till IKT-kvalitetsmärket genom att kompensera konsumenter som har kvalitetsmärke och som utsätts för bankbedrägeri via internet upp till högst 5 000 euro.

Anledningen till detta var frågan "Vad händer om banken inte betalar ut trots ett Keurmerk-certifikat?" ICTWaarborg förutsätter att chansen att detta händer är litet men vill stoppa osäkerheten med en garanti på upp till 5 000 euro. att utfärda när ägarna av ett IKT-kvalitetsmärkecertifikat blir offer för skadliga internetpraxis med avseende på deras bankkonto. Du kan hitta de villkor som gäller här.

En garanti för ersättning till konsumenterna är i fortsättningen kopplad till IKT-kvalitetsmärket. Med detta kommer IKT-märket, som syftar till att göra konsumenterna säkra på internet, ännu mer värde.

IKT-kvalitetsmärket är ett kännetecken för IKT-utrustning som uppfyller den maximala uppnåbara säkerheten med avseende på internetets osäkerhet. Efter inspektionen får konsumenten en rapport som beskriver vilken utrustning som har inspekterats och vilka delar. Denna inspektionsrapport kan presenteras för konsumenten om han är osäker på om han har vidtagit alla försiktighetsåtgärder för att förebygga bedrägeribekämpning.

Top