sv.onlinewebcreations.com

KPN betalar 610 miljoner euro för återstående intresse för glasfiberföretaget Reggefiber. Regulator ACM hade redan godkänt detta förvärv på vissa villkor och intäkterna från försäljningen av E-Plus används nu för att köpa 40 procent av aktierna.

KPN kommer också att återbetala cirka 500 miljoner euro i extern finansiering från Reggefiber under fjärde kvartalet 2014.

Det effektiva sättet att bygga och tillhandahålla tjänster via en passiv nätverksinfrastruktur, det lokala operativa tillvägagångssättet och Fiber to Home-kunskapscentret kommer att vara av stor betydelse för KPN: s affärsverksamhet enligt bolaget. KPN kommer också att fortsätta med hybridnätstrategin för kopparnätverk och Fiber to the Home.

Den 31 oktober 2014 meddelade KPN att bolagets andel i Reggefiber hade utökats till 60 procent. Med detta fick KPN full kontroll.

Top