sv.onlinewebcreations.com

Amsterdam 19 mars 2018 meddelar DDMA, förening för data och marknadsföring, att Gijs Toxopeus (39) kommer att stärka laget i rollen som Senior PR Specialist. Toxopeus kommer tillsammans med teamet att ansvara för en aktiv och tydlig positionering av data och marknadsföring och öka DDMAs synlighet.

Under de senaste 10 åren har Toxopeus fått stor erfarenhet som kommunikations- och PR-rådgivare vid olika PR-byråer. I fem och ett halvt år jobbade han till exempel för Edelman i företagsgruppen och arbetade för det senaste året och ett halvt år på Het PR Bureau i Technology Media & Entertainment-laget. Toxopeus har haft kunder från olika branscher de senaste åren, inklusive Starbucks, C & A, Shell, InsingerGilissen, Dell, Spotify, Nikon, Tele2, Vodafone och LeasePlan.

"Samhället består alltmer av datautbyte och utvecklingen går fort, " säger Gijs Toxopeus. "Det är därför jag är också mycket glada att börja med DDMA, som som en filialförening ligger i centrum för det dynamiska spelområdet för data och marknadsföring. Det kommer att bli en stor utmaning att stödja medlemmarna och sektorn med god profilering. "

"Vi är nöjda med Gijs som Senior PR Specialist. Med sin långa erfarenhet av kommunikation och PR kommer han aktivt att bidra till synligheten av verksamheten och den kurs som DDMA har förfulgt med sina medlemmar och kommittéerna, säger Diana Janssen, direktör DDMA.

Tillväxt och ambition DDMA
Utnämningen av Toxopeus följer den tidigare förstärkningen av DDMA-laget och markerar associationens tillväxt och ambition. DDMA välkomnade de senaste månaderna flera nya personer i sitt lag och styrelsen. Till exempel fungerade Robert van Geffen, Global Head eller B2B Digital & Activation på Philips, som styrelseordförande. Finbar Hage, informationschef och analytiker (EPP) hos Rabobank, gick även med som styrelseledamot.

DDMA-kontorslaget stärktes ytterligare med Nikki Verbon som marknadsförings- och kommunikationsspecialist och Sara Mosch som advokat. Med ankomsten av dessa talanger består DDMA-laget nu av 15 anställda.

Ett växande antal medlemmar och kunskapspartner

År 2017 deltog ett stort antal nya medlemmar och kunskapspartners, totalt 56 organisationer. Räknaren står nu vid 315 medlemmar. Bland de nya medlemmarna och kunskapspartnerna är välkända organisationer som American Express Services Europe Ltd., KNGF Guide Dogs, TUI Nederländerna, Koninklijke Bibliotheek, Unicef ​​Nederland, Philips, Van Gogh Museum och Artis. Framför allt är tillväxten inom kultursektorn anmärkningsvärd och stimulerades särskilt 2017 vid ankomsten av AVG. Organisationer blir alltmer medvetna om behovet av att vidta åtgärder och vara förberedda för den lag som kommer att verkställas från den 25 maj 2018 och framåt.

Om DDMA
DDMA är föreningen för data och marknadsföring. De mer än 300 medlemmarna av DDMA samlar in och ger kunskap om användningen av data för att kunna kommunicera med sina målgrupper på ett relevant sätt. Därför anordnar DDMA nätverk och kunskapsmöten med och för dem. DDMA kräver att medlemmarna agerar inom ramen för lagen och uppförandekoderna. Dessutom talar DDMA med intressenterna i Haag och Bryssel om utvecklingen av en hållbar dataindustri.

Top