sv.onlinewebcreations.com

Bedrägeriet i betalningssystemet har också fallit kraftigt under de senaste sex månaderna. med 34 procent jämfört med andra halvåret i fjol. Det säger den nederländska föreningen av banker och nederländska betalningsförbundet. Den totala skadan uppgick till cirka 9, 5 miljoner euro under första halvåret 2014. För hela 2013 uppgick bedräget till 33, 3 miljoner euro. År 2012 uppgick det till 81, 8 miljoner euro.

Bedrägerier med internetbanker och skumbitning av betalkort sjönk både kraftigt, med 54 procent respektive 28 procent under första halvåret 2014 jämfört med andra halvåret 2013. Skade på grund av skimming under toppåret 2011 var 38, 9 miljoner. euro. Det finns knappast något kvar av det: 640 000 euro under första halvåret.

Minskningen av bedrägerier med internetbanker beror på att bankerna i sina egna ord alltmer kan upptäcka och förebygga (försök till) bedrägerier tidigt.

Den största skada på internetbanker orsakades av phishing: 1, 7 miljoner euro. Det är en minskning med 47 procent under första halvåret 2014 jämfört med andra halvåret 2013. Skadan som orsakats av skadlig programvara (skadlig programvara) minskade också kraftigt (77 procent) under första halvåret 2014 jämfört med andra halvåret 2013 till 380.000 euro.

Nedgången i skimmingskador under det senaste året kan till stor del hänföras till "geoblocking": standardavstängningen av magnetbandet utanför Europa.

Top