sv.onlinewebcreations.com

Alibaba kämpar med den långsammaste tillväxten på tre år. Detta framgår av kvartalsvisa siffror som just publicerats. Omsättningen var lägre till 3, 27 miljarder dollar än förväntat.

Den lägre tillväxten, även om den fortfarande är 28 procent högre än för ett år sedan, beror dels på restriktioner som den kinesiska regeringen har infört på Alibaba, särskilt när det gäller provisioner för gruppköp och försäljningserbjudanden. Mättnaden av marknaden i de större kinesiska städerna är en annan anledning. Den överhettade kinesiska ekonomin verkar svalna. Ökningen i vinst beror främst på avyttringen av Alibaba Pictures.

Den faktiska marknaden, den viktigaste inkomstkällan för Alibaba, gjorde det bra. Antalet aktiva användare ökade med 32 procent. Handelsvolymen ökade med 34 procent. Till skillnad från Amazon är Alibaba inte en säljare. Plattformen är avsedd för försäljningspartners, som Amazon också har.

Mobila transaktioner ökade till 55 procent av alla transaktioner under kvartalet, 51 procent högre än föregående kvartal. Alibaba har 307 miljoner aktiva mobilanvändare.

Alibaba är positivt om sitt moln dotterbolag Aliyun. Intäkterna från molnet ökade med 106 procent till 78 miljoner dollar.

Alibaba tillkännagav en av dessa dagar att det tar ett intresse för elektronikförsäljaren Suning. Det är den första konkreta investeringen i en fysisk detaljhandelskedja.

GongTo / Shutterstock.com

Top