sv.onlinewebcreations.com

HOUTEN, 20151001 - Enterprise Mobiliy Management (EMM) är titeln på en ny publikation av informationscentret för IKT. I häftet förklarar EMM-specialister det växande behovet av organisationer att hantera det växande antalet mobila enheter inom dessa organisationer. Visst nu när privat och affärsutrustning blir alltmer blandad inom företagets IKT-miljö måste organisationer tänka på vad det betyder för datasäkerhet, integritet, auktorisation, lagring av data eller de rättsliga aspekterna av det. Häftet är tillgängligt kostnadsfritt via informationscentret ICTboekensite.nl.

Om innehållet
Varje organisation måste hantera allt fler tabletter, mobiltelefoner, bärbara datorer och andra mobila enheter. Mycket av den utrustningen används i olika miljöer och för olika ändamål, inklusive privata. Internet (WiFi) och företagsnät kopplar utrustningen. Skyddet av affärs- och privatuppgifter är därför inte längre garanterat. Enterprise Mobility Management fokuserar på att tillhandahålla IT-lösningar för att optimalt organisera hanteringen av mobila enheter inom organisationer. Det här fria häftet handlar om hur EMM fungerar och vilka alternativ som varje organisation erbjuder.

IKT informationscenter
Sedan 2001 har det oberoende informationscentret för IKT publicerat böcker, webbplatser, vitbok, checklistor, guider och andra medier om tillämpning och urval av affärssoftware och andra företagslösningar för IKT-lösningar. Varje år använder mer än 200 000 (med) beslutsfattare dessa media för att inrätta och genomföra sina IKT-projekt. Informationscentret för IKT är helt oberoende, tillhandahåller inte IKT-produkter eller tjänster och har därför inget intresse av valet av IT-lösningar eller leverantörer.

Top