sv.onlinewebcreations.com

Många webbaserade strategier formuleras fortfarande på grundval av antaganden. Tio års experiment med webbvård resulterade i många fall och bästa praxis. Men den verkliga kunskapen om webbvård bygger huvudsakligen på framgångsberättelser och magefel, enligt Vetenskapliga forskningsstiftelsen för kommersiell kommunikation (SWOCC).

SWOCC-undersökningen visar att webbvård generellt bidrar till mer tillfredsställelse, mer positiva varumärkesutvärderingar och ett positivt rykte, och därmed till kundservice, pr och marknadsföringsmål för ett varumärke.

Selektivt svar är förnuftigt, eftersom inte varje konsument anser websäkerhet önskvärt. I motsats till vad som ofta är tänkt i praktiken är proaktiv webbvård därför inte överlägsen reaktiv webbvård. Tvärtom, eftersom oönskade webbaksreaktioner kan framkalla känslor av integritetsbrott.

Substantiva svar där varumärket möter konsumenternas problem, klagomål och behov är mer framgångsrika än defensiva svar (där varumärket försöker minimera problemets allvar).

Konsumenter föredrar att prata med en person snarare än en ansiktslös organisation. Och så en mänsklig ton med hjälp av personalisering eller informell språkanvändning leder till positiva resultat inom kundtjänst, PR och marknadsföring. Tricket är dock inte att överdriva.

Top