sv.onlinewebcreations.com

Den nederländska Albelli, moderbolag till online fotobokleverantör Albumprinter, har blivit aktiv på den svenska marknaden tack vare förvärvet av Önskefoto. Tidigare tog det också över två brittiska företag.

Önskefoto är en av de största fotobokspelarna i Sverige. Förvärvet av en sådan spelare i ett europeiskt land är en strategi som Albelli har bedrivit länge. VD Kees Arends of Albumprinter: "Vi letar alltid efter utmanande förvärvsmöjligheter." Med det svenska förvärvet hoppas Albelli växa i Skandinavien. Förutom Sverige är Önskefoto också ett välkänt varumärke i Norge.

Mängden pengar som är inblandade i övertagandet är inte känt för Albelli. Tidigare tog det över de brittiska företagen Fotobook och Bonusprint för ett okänt belopp.

Fotobokleverantören är nu närvarande i 7 europeiska länder. I början av utbyggnaden började Albelli med sin egen tyska digitala filial. Det verkade inte fungera som en plats på den tyska marknaden eftersom det senare beslutades att ett joint venture skulle få varumärket Albumprinter, Albelli, i Tyskland från marken.

Fotoböckerna är gjorda i Haag. Det är där produktionsanläggningen i Albelli ligger i Haag. Med ökande produktion, till exempel genom ett förvärv, kan arbetet utföras mer effektivt. Med en produktionsanläggning i Nederländerna innebär det att förvärven huvudsakligen tittar på europeiska länder som inte är för långt borta. På så sätt kan kunderna fortfarande serveras utan för mycket förseningar.

Top