sv.onlinewebcreations.com

Yahoo kombinerar OpenID med OAuth och gör det enklare att utbyta profildata, kontakter och annan information mellan Yahoo och andra webbplatser. Användare kan till exempel logga in på Plaxo med deras Yahoo-lösenord och ange existerande kontaktuppgifter direkt i det sociala nätverket.

Genom att omfatta OpenID OAuth-hybridprotokollet kan användarinformation mellan Yahoo-webbplatser och webbplatser som kan loggas in med Yahoo-lösenordet enkelt överföras.

I Plaxos exempel behöver den nya användaren på det sociala nätverket inte manuellt ange alla befintliga kontakter, men han kan hämta dem från sin kontaktlista på Yahoo och importera dem.

Google tog samma steg redan i början av året. OpenID tillhandahåller autentisering, användare kan använda samma lösenord för olika webbplatser. Den vidare informationsutbytet är ordnat med OAuth.

Nu när skrivbordsmodellen flyttar alltmer till webben är det nödvändigt att låta de elektroniska programmen fungera tillsammans. Standarder som OpenID och OAuth hjälper till att uppnå ett framgångsrikt webben.

OpenID är en av de mekanismer som "bärbarhet av data" bygger på. Denna så kallade dataportabilitet är inte bara avsedd att göra det möjligt för maskiner / webbplatser och människor att kommunicera mer effektivt, utan även maskiner och maskiner. Tekniker som RDF och OAuth, tillsammans med andra framväxande teknologier, utgör grunden.

Top