sv.onlinewebcreations.com

Antalet enheter i samhället som är anslutna till Internet har ökat enormt de senaste åren, liksom de möjliga tillämpningarna. På grund av ökningen av antalet enheter och applikationerna kommer maskinvaruleverantörerna inom IT-sektorn att kunna dra nytta av detta under de närmaste åren. Både näringslivet och den privata sektorn, behovet av hårdvara och produkter som kommer att vara i minoriteten genom IoT (Internet of Things - datorer som drivs av människor kommer slutligen att vara i minoriteten) kan säkerställa en effektiv ekonomi och samhälle.

Applikationerna kommer att vara oändliga, särskilt företag, säger Beetronics, leverantör av små skärmar. Vi ser självklart att individer också länkar fler och fler enheter, till exempel till de smarta hemmen. Situationen i näringslivet är emellertid ofta mer komplexa och därför kommer det att finnas möjligheter för leverantörer, särskilt i näringslivet. Tänk till exempel av fängelser där säkerheten stramas och digitaliseras, detta kommer till exempel att göras enkelt genom att installera enheter som alla är anslutna till "internet av saker".

Som hårdvaruleverantörer finns det därför många möjligheter att reagera på IoT-utvecklingen under de närmaste åren.

Top