sv.onlinewebcreations.com

En stor del av bedrägeri i betalningssystemet kommer från internetbank och skimming av betalkort. Det är vad Bankkoncernen rapporterar.

Bedrägeriet ökade till 92 miljoner euro förra året. Ändå är betalningssystemet i Nederländerna extremt säkert i ljuset av de intäkter som uppnås i detta avseende, enligt intressegruppen.

Internetbedrägerier ökade från nästan tio miljoner euro 2010 till 35 miljoner euro förra året. Bedrägerierna genom skimming (kopiering) av betalkort ökade från 19, 7 miljoner euro 2010 till 38, 9 miljoner euro förra året.

Bedrägeriet är dock relativt begränsat. Omsättningen inom internetbank och användningen av betalkort är många gånger större, nämligen 3, 2 biljoner och 138 miljarder euro. Bedrägeri är därför bara 0, 001 procent för internetbank och 0, 03 procent genom skimming.

När det gäller internetbankdensitet är Nederländerna ledande i världen med elva miljoner deltagare. "Tyvärr tror de brottslingar tillsammans med oss", säger Boele Staal, ordförande för den nederländska bankföreningen.

En viktig punkt i ljuset är att bankerna i allt större utsträckning signalerar attacker mot cyberbrottslighet i tid. Dessutom sker allt fler gripanden av brottslingar, som förra veckan i Ryssland. "

Från och med idag upprepar den nederländska bankföreningen tv-platsen mot phishing, fenomenet där brottslingar svävar över Internet till bankuppgifter. Platsen slutar med meddelandet: "Bankuppgifter och inloggningskoder, håll dem hemliga!"

Top