sv.onlinewebcreations.com

Sittard, 31 juli 2018 - Ingångshanteringsprogrammet från BCT, specialist inom Enterprise Information Management, utökas med AVG-funktionalitet, vilket möjliggör kryptering av personuppgifter. Utvidgningen erkänner all personlig information i dokument och krypterar dem för obehöriga anställda. Funktionen läggs till i BCT-programvaran för ingångshantering: Serverbaserad faktureringsbehandling och serverbaserad infångning. Denna programvara känner igen, klassificerar och extraherar all information som en organisation tar emot och omedelbart överför den till rätt ansökan eller person för att behandla informationen. Utvidgningen är ett extra säkerhetslager i fråga om personuppgifter.

AVG-bevis

När information går in i organisationen - i form av e-post, formulär etc. - behandlas det omedelbart av programvaran för ingångshantering. Informationen vidarebefordras till den angivna ansökan eller anställd för vidare bearbetning. Eftersom AVG är i kraft gäller dock nya regler för att skydda sekretesskänsliga data. Därför erbjuder AVG-funktionaliteten nu två versioner av filer. En fullständig version som endast kan ses av auktoriserade anställda och en version där personuppgifterna krypteras. På detta sätt garanterar verktyget skydd av känsliga uppgifter.

Anonymt arkiv
Anonymiseringsfunktionen kompletterar befintliga lösningar för insamlingshantering och hanterar både strukturerade och ostrukturerade dokument utan några problem. Dessutom kan det kryptera känsliga data i alla tidigare digitaliserade och arkiverade dokument. Så med lösningen kan du anonymisera data retroaktivt.

Winkeun Man, affärschef på BCT: "Verktyget gör det också möjligt att dela anonymiserade dokument med anställda som har begränsad tillgång till data. Originalen med all data är endast synlig för dem som är behöriga att göra det. Detta ger lösningen ett grepp om informationen. På detta sätt kan vi garantera säkerheten för personuppgifter. Det är ett värdefullt tillägg till vår portfölj som vi kan erbjuda kunder och partners mer mervärde. "---

Om BCT
BCT är övertygat om att grepp om information bidrar till en trygg, lovande och hållbar värld. Med ett team med över 170 begåvade medarbetare optimerar BCT informationshanteringen i organisationer som bygger på BCT Transition Model. På så sätt ger BCT organisationen ett handtag i tillväxt till en kunskapsinriktad organisation för att få ut det mesta av information. Med sitt öga på framtiden, men med ett öga för organisationernas nuvarande ambition och mognadsnivå, frigör BCT en utveckling eller en revolution i värdeskapande. Specialisten inom informationshantering är en drivkraft för innovation och hjälper organisationer att skydda sin rätt att existera. För detta ändamål använder BCT högkvalitativ Enterprise Information Management-teknik, med vilken mer än 150 000 slutanvändare arbetar varje dag. Sedan starten för mer än 30 år sedan har BCT byggt upp en kundportfölj av mer än 800 organisationer inom regering, halv regering och näringsliv. Mer information finns på https://www.bctsoftware.com/sv.

Top