sv.onlinewebcreations.com

Webbutiker konkurrerar alltmer med stormarknader. Det här är vad ABN förutspår i en ny sektorprognos för detaljhandeln.

Hittills har stormarknader knappast haft någon onlinekonkurrens att frukta. Åttio procent av holländarna lever mindre än en kilometer från minst en stor stormarknad. För närvarande spenderar konsumenten bara 2 procent online på matutgifter (Thuiswinkel Marktmonitor, GfK).

Konkurrensen med stormarknaderna är dock inte lätt. Det kommer att vara en ganska uppgift att säkra en stark ställning på denna marknad och därigenom skapa en hållbar lönsam affärsmodell, enligt banken.

Butiker som erbjuder sina produkter både offline och online har de flesta möjligheter, anser ABN. Dessa kanaler måste vara väl anslutna. När allt kommer omkring fokuserar en konsument på inköp på nätet eller offline.

Expertis och personligt tillvägagångssätt i den fysiska butiken är fortfarande viktiga. Online-återförsäljare som bara fokuserar på volym och marknadsandel kommer att ha svårt.

ABN konstaterar att all smärta är långt ifrån för detaljhandeln. Det är sant att volymprocenten är 2, 25 procent i detaljhandeln och efterfrågan växer, men vinstmarginalerna är fortfarande under press.

Hela rapporten kan laddas ner här.

Top