sv.onlinewebcreations.com

Marketplace.nl använder nya, högre priser i fyra produktgrupper per måndag.

Detta framgår av ett e-postmeddelande som företaget skickade till företagsanvändare av sin försäljningsplattform. Det gäller grupperna Business goods, Holiday, Houses and Rooms och Do-it-yourself och Renovation.

Som en förklaring, som inte är någon ytterligare förklaring på innehållet, kan Marketplace.nl: "[Samla av köpare och säljare] endast genom att kontinuerligt arbeta för att upprätthålla, bredda och förnya plattformen. Ersättning genom betalda annonser är nödvändig för att förbättra befintliga funktioner och för att kunna bygga nya funktioner. "

Inte den gamla, men de nya Admark-priserna är här.

Top