sv.onlinewebcreations.com

Paketbärare DPD räknar med en stark topp i antalet leveranser i år. Bortsett från början av toppen är den nuvarande volymen också betydligt högre än väntat. Baserat på volymen av inflöden under den senaste veckan och justerade prognoser förväntas gränsen på 6 miljoner paket på en dag bli överskridit.

DPD har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att bearbeta den extra volymen enligt plan genom att öka transportkapaciteten, ytterligare sorteringssystem, förstärkningar av laget och extra förare.

År 2016 såg DPD en ökning med 20 procent i Europa under årets slut, medan det på några dagar var en ökning med antalet leverantörer på 35 procent.

Top